Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012

Archives

Showing 1-20 of 182 items.
#VolumeIssueTitleLanguageDOI 
1101CLUSTER DEVELOPMENT OF THE AGRI-FOOD SPHERE OF THE SOUTHERN REGION: THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY ASPECTeng10.15673/fie.v10i1.859
2101РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІukr10.15673/fie.v10i1.861
3101CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTSeng10.15673/fie.v10i1.863
4101АДАПТИВНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАukr10.15673/fie.v10i1.864
5101FEATURES OF RISK ASSESSMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ACTIVITIESeng10.15673/fie.v10i1.865
6101ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА РИНКОВОГО ТИПУukr10.15673/fie.v10i1.866
7101ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУukr10.15673/fie.v10i1.867
8101ІНТЕГРАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВukr10.15673/fie.v10i1.862
9101РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМukr10.15673/fie.v10i1.868
10101ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИukr10.15673/fie.v10i1.869
11101ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІukr10.15673/fie.v10i1.870
12101РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТukr10.15673/fie.v10i1.871
13101АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ЗА ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХukr10.15673/fie.v10i1.872
14101THE PECULIARITIES OF DEBTS RECEIVABLE ACCOUNTING ACCORDING TO THE NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS: A COMPARATIVE ASPECTeng10.15673/fie.v10i1.873
1594ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES OF ODESSA REGION: STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENTeng10.15673/fie.v9i4.738
1694АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВИНОРОБСТВАukr10.15673/fie.v9i4.737
1794THE ESTIMATION OF INFLUENCE OF OUT-OF-BALANCE INTANGIBLE ASSETS ON THE ENTERPRISE MARKET VALUEukr10.15673/fie.v9i4.739
1894ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІukr10.15673/fie.v9i4.740
1994ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІukr10.15673/fie.v9i4.741
2094ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУukr10.15673/fie.v9i4.742