Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012

Archives

Showing 1-20 of 145 items.
#VolumeIssueTitleLanguageDOI 
1102КАПІТАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ЯК ФАКТОР ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИukr10.15673/fie.v10i2.954
2102ГЛОКАЛІЗАЦІЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИukr10.15673/fie.v10i2.955
3102РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК НАПРЯМ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВukr10.15673/fie.v10i2.960
4102ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУukr10.15673/fie.v10i2.961
5102ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМАНДНОГО ЛІДЕРСТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВАukr10.15673/fie.v10i2.962
6102INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY FORMATION OF THE MODERN ENTERPRISEukr10.15673/fie.v10i2.963
7102FINANCIAL INSTRUMENTS FOR PROVISION OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH OF TERRITORIAL DEVELOPMENTSukr10.15673/fie.v10i2.964
8102КРАЇНИ АЗІЇ – ГОЛОВНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ В ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИukr10.15673/fie.v10i2.957
9102ПОТЕНЦІАЛ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕЩИНИ В РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУukr10.15673/fie.v10i2.958
10102МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУukr10.15673/fie.v10i2.959
11102ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НА ПРИКЛАДІ ПП ФІРМА «ГАРМАШ»ukr10.15673/fie.v10i2.965
12102ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІukr10.15673/fie.v10i2.966
13102THE ANALYSIS OF APPROACHES TO THE ESSENCE AND CLASSIFICATION OF FIXED ASSETSukr10.15673/fie.v10i2.967
14101CLUSTER DEVELOPMENT OF THE AGRI-FOOD SPHERE OF THE SOUTHERN REGION: THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY ASPECTeng10.15673/fie.v10i1.859
15101РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІukr10.15673/fie.v10i1.861
16101CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTSeng10.15673/fie.v10i1.863
17101АДАПТИВНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАukr10.15673/fie.v10i1.864
18101FEATURES OF RISK ASSESSMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ACTIVITIESeng10.15673/fie.v10i1.865
19101ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА РИНКОВОГО ТИПУukr10.15673/fie.v10i1.866
20101ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУukr10.15673/fie.v10i1.867