Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012

Головний редактор

Буркинський Борис Володимирович

Дата народження: 3.11.1942 р

Науковий ступінь: Доктор економічних наук. 1989 р., за спеціальністю 08.00.21 «Економіка планування та організації».

Вчене звання: Професор, 1992 р., член-кореспондент Національної академії наук України, 1995 р. , дійсний член-академік Національної академії наук України, 2003 р.

Google Scholar: Link

Наукові здобутки:

 • кількість публікацій - понад 300 наукових праць;
 • індекс цитування (h-індекс) - 19.0;
 • кількість особистих та колективних монографій – 40;
 • кількість підготовлених докторів наук та кандидатів наук – понад 50.

Головний редактор науково-практичного журналу «Економіка харчової промисловості» та збірника наукових праць «Економічні інновації»; заступник головного редактора збірника наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту серії «Економіка і управління».

Продовж 30 років є заступником голови Південного наукового центру МОН та НАН України. Науковий консультант та експерт вищих органів законодавчої та виконавчої влади, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Член робочої групи при Одеській обласній науково-технічній раді, Голова Одеського обласного правління Спілки економістів України.

Під керівництвом проф. Буркинського Б.В. в Інституті проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України створено наукові школи, які проводять наукові дослідження з проблем структурної перебудови промисловості та морегосподарського комплексу регіону, формування національних транспортно-технологічних систем, розвитку підприємництва, екологізації сталого розвитку Українського Причорномор’я, ним теоретично обґрунтована модель відновлення національного морського флоту і сформульовані конкретні пропозиції щодо її реалізації.

Зробив вагомий внесок в забезпечення економічного зростання південного регіону безпосередньо очоливши розробку “Державної програми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я” та регіональних програм – “Розвитку підприємництва”, “Розвитку зовнішньоекономічної діяльності” та інших. Є одним із авторів “Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 рр. Шляхом європейської інтеграції” та “Програми комплексного розвитку Українського Придунав’я на 2004-2011 рр.”. Директор Інституту проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України

Державні нагороди:

 • Заслужений діяч науки і техніки України (1997р.);
 • Подяка Кабінету Міністрів України (2002р.)
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2002 р.)
 • Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки за цикл робіт з регіональної економіки (2003 р.)
 • Премія НАН України ім. М. І. Туган-Барановського – в співавторстві (2005р.)
 • Почесна відзнака Одеського міського голови «Знак пошани» (2007р.)
 • Орден «За заслуги» II ступеня (2008 р.)
 • Подяка Міністерства економіки «За сумлінну працю» І ступеню – (2010р.)
 • Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2010р.),
 • Почесний нагрудний знак МОН України «Петра Могили» (2011р.).