Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012

Редколегія

Головний редактор

Буркинський Борис Володимирович
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, директор Інституту, академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.е.н., проф.

Заступник головного редактора

Лисюк Володимир Митрофанович
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач відділу ринкових механізмів і структур, д.е.н., с.н.с.
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8766-4325
Немченко Валерій Вікторович
Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н., проф.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2984-3357
E-mail: bossvalera29@gmail.com

Відповідальний редактор

Ступницька Тетяна Михайлівна
Одеська національна академія харчових технологій, доцент кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доц.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6917-9681
E-mail: t.stupnitska@gmail.com

Редакційна колегія

Євангєлос Сіскос
Західний македонський університет прикладних наук (Технологічний учбовий інститут Західної Македонії), Греція, д.е.н., професор міжнародних економічних стосунків
E-mail: drsiskos@otenet.gr
Бабенко Віталіна Олексіївна
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії д.е.н., проф.
Божідар Іванов Хаджієв
завідувач кафедри індустріального бізнесу та підприємництва Пловдивського технологічного університету, габіліт. д.е.н., проф. (Республіка Болгарія).
Бутенко Анатолій Іванович
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач відділу розвитку підприємництва, Заслужений діяч науки і техніки, д.е.н., проф.
E-mail: biznessdev@ukr.net
Геворгян Сурен
Вірменський державний економічний університет, д.е.н., проф. (м. Єреван, Республіка Вірменія)
Гечбая Бадрі
Батумський державний університет імені Шота Руставелі, д.е.н., доцент (м. Батумі, Республіка Грузія)
Гринчуцький Валерій Іванович
Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій, д.е.н., проф.
E-mail: hrynch_v@yahoo.com
Дейнеко Людмила Вікторівна
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, завідувач відділу промисло­вої політики, д.е.н., проф.
Заїнчковський Анатолій Олександрович
Національний університет харчових технологій, завідувач кафедри економіки і права, д.е.н., проф.
Завалінська Катаржина
заступник директора Інституту розвитку сільських територій та сільського господарства Академії наук Польщі, габіліт. д.е.н., професор, (Республіка Польща).
Каламан Ольга Борисівна
Одеська національна академія харчових технологій, директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки та менеджменту ім.. Г.Е. Вейнштейна, к.е.н., доцент
Кнап-Стефанюк Агнешка
Інститут політичних та адміністративних наук, Університету єзуїтів, к.е.н., доцент (м. Краків, Республіка Польща)
Крупіца Ірина Вікторівна
Одеська національна академія харчових технологій, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.41.088.05, к.е.н., доцент
Купінець Лариса Євгеніївна
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, завідувач відділу економко-екологічних проблем приморських регіонів, д.е.н., проф.
Лагодієнко Володимир Вікторович
Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, д.е.н., проф.
Масленніков Євген Іванович
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, професор кафедри менеджменту та інновацій, д.е.н., проф.
Нікішина Оксана Володимирівна
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур, д.е.н., с.н.с.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7172-3551
E-mail: ksenkych@gmail.com
Павлов Олександр Іванович
Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри економіки промисловості, д.е.н., проф.
E-mail: pavlovodessaep@gmail.com
Пономаренко Тетяна Вадимівна
Київський міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, проректор з міжнародних програм та проектів, завідувач кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів, д.е.н., доцент
Рейман Кшиштоф
Державна вища технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркевича, ректор, професор, доктор технічних наук, (м. Ярослав, Республіка Польща).
Савенко Ігор Іванович
Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри менеджменту і логістики, д.е.н., проф.
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7901-6360
E-mail: kaf.ml332@gmail.com
Сичевський Микола Петрович
Інститут продовольчих ресурсів, директор, член-кореспондент НААН, д.е.н., проф.
Хумарова Ніна Іпполитівна
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, вчений секретар Інституту, д.е.н., с.н.с.
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5255-8004

Технічний редактор

Баранюк Христина Олександрівна
Одеська національна академія харчових технологій, асистент кафедри обліку та аудиту
Володіна Олена Петрівна
Одеська національна академія харчових технологій, асистент кафедри іноземних мов.