Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012

Редколегія

Головний редактор

Лагодієнко Володимир Вікторович
д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій, Україна;
ORCID: 0000-0001-9768-5488
SCOPUS ID: 57160234800
E-mail: volodymyr@wiktoriya.com

Почесний науковий консультант

Буркинський Борис Володимирович
д.е.н., професор, академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна
ORCID: 0000-0001-9303-0898

Заступник головного редактора

Каламан Ольга Борисівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри менелжменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій, Україна;
ORCID: 0000-0001-5586-7654
SCOPUS ID: 57205329026
E-mail: kalaman.olga@gmail.com

Відповідальний редактор

Ступницька Тетяна Михайлівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID: 0000-0002-2517-2795
E-mail: t.stupnitska@gmail.com

Технічний редактор

Баранюк Христина Олександрівна
асистент кафедри обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0002-3346-0332
E-mail: baranyuk.kristina@gmail.com
Володіна Олена Петрівна
асистент кафедри іноземних мов, Одеська національна академія харчових технологій, Україна

Редакційна колегія

Євангєлос Сіскос
д.е.н., професор міжнародних економічних стосунків, Західний македонський університет прикладних наук (Технологічний учбовий інститут Західної Македонії), Греція
SCOPUS ID: 6507611255
E-mail: drsiskos@otenet.gr
Башинська Ірина Олександрівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет, Україна
ORCID: 0000-0002-4143-9277
SCOPUS ID: 57148584000
E-mail: i.bash@ukr.net
Бондаренко Світлана Анатоліївна
д.е.н., старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна
ORCID: 0000-0002-1687-1172
SCOPUS ID: 57204913613
E-mail: lana.bond@ukr.net
Геворгян Сурен
д.е.н., професор, Вірменський державний економічний університет, Вірменія
SCOPUS ID: 57189448528
E-mail: surengev@yahoo.com
Гечбая Бадрі
д.е.н., доцент, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія
ORCID: 0000-0003-2815-2228
SCOPUS ID: 54897887600
E-mail: gechbaia.badri@bsu.edu.ge
Гринчуцький Валерій Іванович
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет, Україна
ORCID: 0000-0002-0244-1593
E-mail: hrynch_v@yahoo.com
Дан-Маріус Войчелаш
к.е.н., доцент, Румунська академія-інститут економіки сільського господарства, Республіка Румунія
SCOPUS ID: 25961024100
E-mail: dmvoici@yahoo.com
Дейнеко Людмила Вікторівна
д.е.н., професор, завідувач відділу промисло­вої політики, Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, Україна
ORCID: 0000-0003-0540-5413
SCOPUS ID: 56857523500
E-mail: deinekolv@gmail.com
Кнап-Стефанюк Агнешка
к.е.н., доцент, cтупінь MBА, Інститут політичних та адміністративних наук Університету єзуїтів, Польща
ORCID: 0000-0002-9201-9889
E-mail: agnieszka.knap.stefaniuk@ignatianum.edu.pl
Крупіца Ірина Вікторівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.41.088.05, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0003-1438-5039
E-mail: krupichka@ukr.net
Купінець Лариса Євгеніївна
д.е.н., професор, завідувач відділу економко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна
ORCID: 0000-0001-9251-4014
E-mail: lek_larisa@ukr.net
Лапіцька Ольга Володимирівна
к.е.н., доцент, завідуюча кафедри маркетингу, Гомельський державний технічний університет імені П.О. Сухого, Республіка Білорусь
E-mail: Olapitskaya@mail.ru
Лучко Михайло Романович
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління, Тернопільський національний економічний університет
ORCID: 0000-0001-6499-4188
SCOPUS ID: 57208338884
E-mail: m.luchko@tneu.edu.ua
Мартинюк Олена Анатоліївна
д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0002-0377-7881
SCOPUS ID: 36069312000
E-mail: emartynuk2017@gmail.com
Масленніков Євген Іванович
д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
ORCID: 0000-0001-6400-7840
E-mail: evgenmaslennikov@ukr.net
Мудрак Руслан Петрович
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Уманський національний університет садівництва, Україна
ORCID: 0000-0003-1189-5463
SCOPUS ID: 56156840500
E-mail: mrp1974@ukr.net
Нікішина Оксана Володимирівна
д.е.н., с.н.с., завідувач відділу ринкових механізмів та структур, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна
ORCID: 0000-0002-7172-3551
E-mail: ksenkych@gmail.com
Ніколюк Олена Володимирівна
д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0002-1665-0361
E-mail: alenavn11@gmail.com
Немченко Валерій Вікторович
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0002-2984-3357
E-mail: bossvalera29@gmail.com
Окуліч-Козарин Валерій
доктор габіліт. (соціальних наук), професор, cтупінь MBА, Краківський педагогічний університет, професор Інституту права, адміністрування та економіки, Польща
ORCID: 0000-0001-6486-1369
SCOPUS ID: 57194456022
E-mail: okwalery@gmail.com
Пархоменко Наталя В’ячеславівна
к.е.н., доцент, декан гуманітано-економічного факультету, Гомельський державний технічний університет імені П.О. Сухого, Республіка Білорусь
E-mail: nata_tsvetkova@gstu.by
Пономаренко Тетяна Вадимівна
д.е.н., доцент, проректор з міжнародних програм та проектів, завідувач кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів, Київський міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Україна
ORCID: 0000-0002-6734-6212
SCOPUS ID: 57200557140
E-mail: tetyana.pon@gmail.com
Рейман Кшиштоф
професор, доктор габіліт. (технічних наук),  ректор,Державна вища технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркевича, Польща
SCOPUS ID: 56606159400
E-mail: pwste@pwste.edu.pl
Савенко Ігор Іванович
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0001-7901-6360
SCOPUS ID: 57204906956
E-mail: IISavenko52@ukr.net
Седікова Ірина Олександрівна
д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0003-4376-1267
SCOPUS ID: 57204914326
E-mail: irina-sedikova@ukr.net
Хаджієв Божідар Іванов
габіліт. д.е.н., професор, завідувач кафедри індустріального бізнесу та підприємництва Пловдивського технологічного університету, Болгарія
SCOPUS ID: 57205546259
E-mail: cei@abv.bg
Хумарова Ніна Іпполитівна
д.е.н., с.н.с., вчений секретар Інституту, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна
ORCID: 0000-0001-5255-8004
E-mail: khumarova@nas.gov.ua