Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

Редколегія

Головний редактор

Лагодієнко Володимир Вікторович
д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій, Україна;
ORCID: 0000-0001-9768-5488
SCOPUS ID: 57160234800
E-mail: volodymyr@wiktoriya.com

Почесний науковий консультант

Буркинський Борис Володимирович
д.е.н., професор, академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна
ORCID: 0000-0001-9303-0898

Заступник головного редактора

Каламан Ольга Борисівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри менелжменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій, Україна;
ORCID: 0000-0001-5586-7654
SCOPUS ID: 57205329026
E-mail: kalaman.olga@gmail.com

Відповідальний редактор

Ступницька Тетяна Михайлівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID: 0000-0002-2517-2795
SCOPUS ID: 57210336984
E-mail: t.stupnitska@gmail.com

Технічний редактор

Баранюк Христина Олександрівна
доктор філософії (спеціальність: економіка), старший викладач кафедри обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0002-3346-0332
SCOPUS ID: 57210342690
E-mail: baranyuk.kristina@gmail.com
Володіна Олена Петрівна
асистент кафедри іноземних мов, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0003-0552-6733
E-mail: volodinaolenaonaft@gmail.com

Редакційна колегія

Євангєлос Сіскос
д.е.н., професор міжнародних економічних стосунків, Західний македонський університет прикладних наук (Технологічний учбовий інститут Західної Македонії), Греція
SCOPUS ID: 6507611255
E-mail: drsiskos@otenet.gr
Башинська Ірина Олександрівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет, Україна
ORCID: 0000-0002-4143-9277
SCOPUS ID: 57148584000
E-mail: i.bash@ukr.net
Бондаренко Світлана Анатоліївна
д.е.н., професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний інститут культури і мистецтв, Україна
ORCID: 0000-0002-1687-1172
SCOPUS ID: 57204913613
E-mail: lana.bond@ukr.net
Геворгян Сурен
д.е.н., професор, Вірменський державний економічний університет, Вірменія
SCOPUS ID: 57189448528
E-mail: surengev@yahoo.com
Гечбая Бадрі
д.е.н., доцент, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія
ORCID: 0000-0003-2815-2228
SCOPUS ID: 54897887600
E-mail: gechbaia.badri@bsu.edu.ge
Гринчуцький Валерій Іванович
д.е.н., професор, професор кафедри економіки та економічної теорії, Західноукраїнський національний університет, Україна
ORCID: 0000-0002-0244-1593
E-mail: hrynch_v@yahoo.com
Дан-Маріус Войчелаш
к.е.н., доцент, Румунська академія-інститут економіки сільського господарства, Республіка Румунія
SCOPUS ID: 25961024100
E-mail: dmvoici@yahoo.com
Дейнеко Людмила Вікторівна
д.е.н., професор, завідувач відділу промисло­вої політики, Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, Україна
ORCID: 0000-0003-0540-5413
SCOPUS ID: 56857523500
E-mail: deinekolv@gmail.com
Кнап-Стефанюк Агнешка
к.е.н., доцент, cтупінь MBА, Інститут політичних та адміністративних наук Університету єзуїтів, Польща
ORCID: 0000-0002-9201-9889
E-mail: agnieszka.knap.stefaniuk@ignatianum.edu.pl
Крупіца Ірина Вікторівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.41.088.05, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0003-1438-5039
SCOPUS ID: 57210342584
E-mail: krupichka@ukr.net
Купінець Лариса Євгеніївна
д.е.н., професор, завідувач відділу економко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна
ORCID: 0000-0001-9251-4014
E-mail: lek_larisa@ukr.net
Лапіцька Ольга Володимирівна
к.е.н., доцент, завідуюча кафедри маркетингу, Гомельський державний технічний університет імені П.О. Сухого, Республіка Білорусь
E-mail: Olapitskaya@mail.ru
Лучко Михайло Романович
д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансового контролю та аудиту, Західноукраїнський національний університет, Україна
ORCID: 0000-0001-6499-4188
SCOPUS ID: 57208338884
E-mail: m.luchko@tneu.edu.ua
Мартинюк Олена Анатоліївна
д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0002-0377-7881
SCOPUS ID: 36069312000
E-mail: emartynuk2017@gmail.com
Мудрак Руслан Петрович
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Уманський національний університет садівництва, Україна
ORCID: 0000-0003-1189-5463
SCOPUS ID: 56156840500
E-mail: mrp1974@ukr.net
Нікішина Оксана Володимирівна
д.е.н., с.н.с., завідувач відділу ринкових механізмів та структур, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна
ORCID: 0000-0002-7172-3551
E-mail: ksenkych@gmail.com
Ніколюк Олена Володимирівна
д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0002-1665-0361
SCOPUS ID: 57210213558
E-mail: alenavn11@gmail.com
Немченко Валерій Вікторович
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0002-2984-3357
SCOPUS ID: 57209504927
E-mail: bossvalera29@gmail.com
Окуліч-Козарин Валерій
доктор габіліт. (соціальних наук), професор, cтупінь MBА, Краківський педагогічний університет, професор Інституту права, адміністрування та економіки, Польща
ORCID: 0000-0001-6486-1369
SCOPUS ID: 57194456022
E-mail: okwalery@gmail.com
Пархоменко Наталя В’ячеславівна
к.е.н., доцент, декан гуманітано-економічного факультету, Гомельський державний технічний університет імені П.О. Сухого, Республіка Білорусь
E-mail: nata_tsvetkova@gstu.by
Пономаренко Тетяна Вадимівна
д.е.н., професор, сенатор Європейського економічного сенату, професор кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів, Київський міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Україна
ORCID: 0000-0002-6734-6212
SCOPUS ID: 57200557140
E-mail: tetyana.pon@gmail.com
Рейман Кшиштоф
професор, доктор габіліт. (технічних наук),  ректор,Державна вища технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркевича, Польща
SCOPUS ID: 56606159400
E-mail: pwste@pwste.edu.pl
Савенко Ігор Іванович
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0001-7901-6360
SCOPUS ID: 57204906956
E-mail: IISavenko52@ukr.net
Седікова Ірина Олександрівна
д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0003-4376-1267
SCOPUS ID: 57204914326
E-mail: irina-sedikova@ukr.net
Хаджієв Божідар Іванов
габіліт. д.е.н., професор, завідувач кафедри індустріального бізнесу та підприємництва Пловдивського технологічного університету, Болгарія
SCOPUS ID: 57205546259
E-mail: cei@abv.bg
Хумарова Ніна Іпполитівна
д.е.н., с.н.с., вчений секретар Інституту, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна
ORCID: 0000-0001-5255-8004
E-mail: khumarova@nas.gov.ua