Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012

ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ

DOI: 10.15673/fie.v9i4.740 (ukr)

  • В. А. Шалений

Аннотація | Повний текст: Проаналізовані підходи до оцінки ризикованості діяльності підприємств та запропонований авторський підхід до проведення оцінки рівня довгострокового ризику на основі аналізу системи показників групи підприємств. Апробація методики була проведена на основі даних фінансової звітностідев’ятнадцяти підприємств хлібопекарської промисловості України: оцінений рівень їх довгостроковогоризику, проведене відповідне ранжування підприємств та визначені основні напрямки їх розвитку вконтексті розв’язання проблеми мінімізації рівня ризикованості діяльності.

Ключові слова:

  • оцінка ризиків, управління ризиками, промисловість, ризикоутворюючиий чинник, чинник-симптом, рівень ризику.