Экономика пищевой промышленности

Економіка харчової
промисловості

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Контакты

Адреса редакції:

Одеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, к. А-301, Одеса, Україна, 65039

Відповідальний редактор: Ступницька Тетяна Михайлівна, к.е.н., доц.

Контактний телефон: (067) 556-06-30

E-mail: t.stupnitska@gmail.com

Технічний редактор: Дойчева Каріне Саркісівна к.е.н.,старший викладач кафедри обліку та аудиту

Контактний телефон: (067) 762-02-30

E-mail: doicheva.ks@gmail.com

Форма зворотнього зв'язку