Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Редколегія журналу

Головний редактор:

Буркинський Борис Володимирович – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, директор Інституту, академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.е.н., проф.


Заступники головного редактора:

Лисюк Володимир Митрофанович – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, заступник завідувача відділу ринкових механізмів і структур, д.е.н., с.н.с.


Немченко Валерій Вікторович – Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., проф. bossvalera29@gmail.com


Редакційна колегія:

Бутенко Анатолій Іванович – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач відділу розвитку підприємництва, Заслужений діяч науки і техніки, д.е.н., проф. biznessdev@ukr.net


Вержбєнєць Вацлав – Ректор Державної Вищої Технічно-Економічної Школи ім. кс. Броніслава Маркєвіча, проф. надзв., докт. габіліт. (м. Ярослав, Республіка Польща).


Гринчуцький Валерій Іванович – Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій, д.е.н., проф. hrynch_v@yahoo.com


Євангєлос Сіскос – Західний македонський університет прикладних наук (Технологічний учбовий інститут Західної Македонії), Греція, д.е.н., професор міжнародних економічних стосунків drsiskos@otenet.gr


Дейнеко Людмила Вікторівна - Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділу, д.е.н., проф.


Завалінська Катаржина – заступник директора Інституту розвитку сільських територій та сільського господарства Академії наук Польщі, габіліт. д.е.н., професор, (Республіка Польща).


Заїнчковський Анатолій Олександрович – Національний університет харчових технологій, завідувач кафедри прикладної економіки, д.е.н., проф.


Купінець Лариса Євгеніївна – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, завідувач відділу економко-екологічних проблем приморських регіонів, д.е.н., с.н.с.

Нікішина Оксана Володимирівна – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур, д.е.н., с.н.с. ksenkych@gmail.com


Павлов Олександр Іванович – Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри прикладної економіки, д.е.н., проф. pavlovodessaep@gmail.com


Прокопенко Ольга Володимирівна – професор Вищої економіко-гуманітарної школи м. Бєльсько-Бяла, д.е.н., проф. (Республіка Польща).


Рябова Таїсія Фомінічна – Московський державний університет технологій і управління ім. К.Г. Разумовського, заслужений діяч науки Російської Федерації, академік Академії гуманітарних наук Росії, академік Міжнародної академії інформатизації, д.е.н., проф.


Савенко Ігор Іванович – Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри менеджменту і логістики, директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, д.е.н., проф. kaf.ml332@gmail.com


Сичевський Микола Петрович – Інститут продовольчих ресурсів, директор, член-кореспондент НААН, д.е.н., проф.


Божідар Іванов Хаджієв – завідувач кафедри індустріального бізнесу та підприємництва Пловдивського технологічного університету, габіліт. д.е.н., проф. (Республіка Болгарія).


Хумарова Ніна Іпполитівна – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, вчений секретар Інституту, д.е.н., с.н.с.


Відповідальний редактор:

Ступницька Тетяна Михайлівна – Одеська національна академія харчових технологій, доцент кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доц. t.stupnitska@gmail.com

Технічний редактор:

Баранюк Христина Олександрівна - Одеська національна академія харчових технологій, асистент кафедри обліку та аудиту