Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Авторська етика

Оригінальність і плагіат

Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори використовували роботу і/або слова інших авторів, це має бути відповідним чином відзначено посиланням або вказано в тексті.

Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), ​​а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації і неприпустимий.

Подання однієї і тієї ж рукописи більш ніж в один журнал одночасно є неетичною поведінкою при публікації і неприпустимо. Автору не слід представляти для розгляду в іншому журналі вже опубліковану статтю.

Авторство роботи

Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження.

Всі особи, які внесли значний вклад, повинні бути вказані як співавтори. Якщо будь-яка особа брала участь в будь-якої суттєвої частини проекту, то йому повинна бути виражена вдячність, або він повинен бути включений в список співавторів.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів.

Всі автори повинні розкривати у своїй рукописи будь-який фінансовий або будь-якої іншої значної конфлікт інтересів, який міг би бути витлумаченим як впливає на результати оцінки їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє значну помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є ​​терміново сповістити головного   редактора журналу про це і співпрацювати з головним   редактором для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті. Якщо головний   редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або виправлення статті, або подання головному редактору докази правильності опублікованої роботи.

Достовірність подаються результатів

Відповідальність за зміст публікації, достовірність наведених в статті результатів несуть автори. Автори повинні звіряти посилання на цитовані роботи.У представленій в редакцію рукописи автори зобов'язані вказувати, в якій установі була виконана робота і в рамках яких наукових програм проводилися дослідження.