Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Volome 10 Issue 1

Кластерний розвиток агропродовольчої сфери південного регіону: зовнішньоекономічний аспект

Самофатова В.А.

Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області

Добрянська Н.А.; Стоянова - Коваль С.С.; Ніколюк О.В.

Інтеграційні механізми розвитку українського ринку хліба та хлібобулочних виробів

Нікішина О.В.; Бібікова Н.О.

Оборотні активи підприємства: теоретичний та практичний аспект

Купріна Н.М.; Черненко І.О.

Адаптивність як ключовий фактор конкурентоспроможності підприємства

Ліпова О.Л.; Черевата Т.М.

Особливості оцінки ризиків діяльності промислових підприємств

Басюркіна Н.Й.; Шалений В.А.

Обгрунтування маркетингової стратегії розвитку аграрного підприємства ринкового типу

Євтушок О.В.; Ліпова О.Л.; Бахчиванжи В.В.

Теоретичні засади брендингу сільських територій південного регіону

Павлова І.О.

Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством

Пчелянська Г.Б.; Васьковська К.О.; Пчелянський Д.П.

Фінансова політика і бюджетна безпека України

Тарасова О.В.

Особливості обліку і аналізу витрат діяльності на підприємствах виноробної галузі

Євтушевська О.О.; Хамардюк А.Б.

Розвиток управлінського обліку: історичний та практичний аспект

Купріна Н.М.; Рудюк І.

Аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками за готову продукцію в сучасних умовах

Маркова Т.Д.; Стрепенюк М.М.; Римар Г.А.

Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект

Ступницька Т.М.; Володіна О.П.; Васильєва Ю.В.