Экономика пищевой промышленности

Економіка харчової
промисловості

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

Про журнал

Науковий журнал Економіка харчової промисловості внесено до переліку фахових видань України з економічних наук ("Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук від 10.05.2017 № 693. Дата включення з 14.04.2010-14.04.2015, поновлено 09.03.2016.").

Засновниками видання є Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України і Одеська національна академія харчових технологій.

Журнал орієнтований на широку категорію читачів, серед яких наукові працівники, викладачі, аспіранти, студенти та спеціалісти у галузі економіки харчової промисловості.

Програмними цілями видання є пропагування наукових досягнень в галузі економіки та їх застосування у наукових дослідженнях і в практичній діяльності підприємств харчової промисловості.

Тематична спрямованість журналу пов’язана з висвітлюванням основних напрямків розвитку економічної науки, а саме: наукових проблем трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки; сучасних проблем економіки підприємств; теоретичних і практичних аспектів менеджменту; інноваційно-інвестиційних проблем; фінансово-кредитних відносин; формування та розвитку ринку продуктів харчування; системи обліку та аудиту; цінового механізму і ціноутворення; інформаційних технологій та математичних методів у рішенні сучасних фінансово-економічних проблем; економіко-екологічних проблем; соціально-економічних аспектів розвитку.

Матеріали статей проходять обов’язкове рецензування. Мова видання: українська, російська, англійська.

Журнал запрошує до співпраці та підтримки наших шановних авторів, читачів і фахівців харчової промисловості.

Бізнес модель заснована на засадах спонсорської допомоги. Одним із спонсорів є "Клуб молодих вчених". Всі публікації перевіряються на плагіат програмами Viper та eTXT.

З 2014 року наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems (OJS) яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки. До 31 грудня 2014 року статті можна подавати як електронною поштою так і через платформу OJS, попередньо зареєструвавшись там як користувач. З 1 січня 2015 року матеріали в публікацію будуть прийматися виключно через платформу Open Journal Systems.

Попередня сторінка на Open Journal Systems http://journals.uran.ua/index.php/2312-847X

Поточна сторінка на Open Journal Systems http://journals.gsjp.eu/index.php/fie

Підтримка: Координаційний центр видання наукової періодики ОНАХТ Посилання